Cookies i política - instal.cat - Les instal·lacions de Piera

INSTAL.CAT Les instal·lacions de Piera
Les instal·lacions de Piera
938030690
647504960
Aneu al Contingut
Notes legals i política de galetes
Política de galetes
Aquesta pàgina utilitza cookies per facilitar l’ús de la nostra pàgina web. Les cookies són petits arxius d’informació que ens permeten conèixer millor com naveguen els usuaris de la nostre pàgina web. Les cookies que fem servir no emmagatzemen dades personals ni cap tipus d’informació que et pugui identificar, d’acord amb el que disposa la Llei orgànica de protecció de dades. Si no vols rebre cookies, cal que configuri el seu navegador d’Internet per tal que les esborri del disc del seu equip, o bé les bloquegi o l’avisi en cas que s’hi vagin a instal•lar.

Els tipus de cookies que fem servir són tècniques (de preferències, per a processos i analítica). Aquestes cookies ens permeten per exemple saber si ha visitat abans la nostre web, el propi funcionament del nostre lloc web així com d’anàlisi de forma anònima.
Si desitja continuar sense fer canvis en la configuració de les cookies, simplement continuï navegant per la pàgina web


Protecció de dades
En conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'informem que les dades subministrades pels usuaris no seran destinades a altres finalitats que les expressades en cada cas, i no es facilitaran a terceres parts.

Notes legals
En compliment de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic:

Titular de la pàgina web: Les instal·lacions de Piera, S.L.

Les instal·lacions de Piera, S.L. està domiciliada a C/ Sant Martí de Tous, nº 37, Local 2 — 08700 IGUALADA. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona,. Adreça de correu electrònic de contacte admin@instal.cat - www.inspi.es és l’adreça web de Les instal•lacions de Piera, S.L., mitjançant la qual ofereix als usuaris d’internet informació sobre l’empresa i els serveis que ofereix. Tel 938030690.

Propietat intel·lectual
© Copyright 2023 Les instal·lacions de Piera, S.L. , tots els drets d’explotació estan reservats. Els drets de propietat intel·lectual sobre el contingut íntegre d’aquesta pàgina web són propietat de Les instal·lacions de Piera, S.L. Queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o difusió total o parcial del seu contingut sense autorització expressa i per escrit. Així com tampoc s’autoritza:

Presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a Les instal•·lacions de Piera, S.L. per mitjà de “framing”.

La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de Les instal·lacions de Piera, S.L. mitjançant “in line linking”.

L’extracció d’elements del lloc web causant perjudici a Les instal·lacions de Piera, S.L. conforme les disposicions vigents.

Informació addicional
Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs web que poden tenir polítiques de privacitat diferents. Li recomanem examinar les seves respectives clàusules sobre protecció de dades. Sota cap concepte no s’intercanviaran dades de caràcter personal amb aquests llocs web externs. Les instal•lacions de Piera, S.L. no es fa responsable ni del contingut, ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb llocs web pertanyents o dirigits per terceres persones. La inclusió de vincles amb altres llocs web no implica, a més, l’existència de cap tipus d’associació entre Les instal•lacions de Piera, S.L. i els seus titulars. Llevat d’autorització expressa del Les instal•lacions de Piera, S.L. es prohibeix l’establiment de vincles des de llocs web aliens al Les instal·lacions de Piera, S.L.

De conformitat amb l’article 12 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, haurem de retenir al nostre servidor les dades de connexió i tràfic generades per les comunicacions establertes per un període de dotze mesos.

Responsabilitat dels continguts i dels enllaços
Les instal·lacions de Piera, S.L. no assumeix la responsabilitat de les infraccions que els usuaris puguin incórrer o dels danys i perjudicis causats per la utilització d’aquesta web i es reserva el dret d’actualització i modificació de la informació sense previ avís. Les instal•lacions de Piera, S.L. no assumeix la responsabilitat del contingut, veracitat i errors en els enllaços als quals es pot accedir a través de la pàgina web. La única finalitat dels enllaços és la de proporcionar als usuaris l’accés a una informació que pot ser del seu interès.

Dades de caràcter personal: política de privacitat
Les dades que l’usuari faciliti voluntàriament a través d’aquesta pàgina web, seran objecte de tractament automatitzat i s’incorporaran a un fitxer propietat de Les instal•lacions de Piera, S.L. a utilitzar les seves dades personals per funcions comercials, permetent enviar informacions publicitàries relacionades amb els seus productes i serveis. Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, qualsevol usuari pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les seves dades personals facilitades, dirigint-se per escrit a:

Les instal·lacions de Piera, S.L.

C/ Sant Martí de Tous, nº 37, Local 2

08700 IGUALADA

Tel: 938030690

E-Mail: admin@instal.cat

El sistema de navegació i el software necessaris pel funcionament d’aquest lloc web recull, en el curs normal per al seu exercici, algunes dades personals la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’internet. Es tracta d’informació que no és obtinguda per ésser associada a interessats identificats, però que per la seva naturalesa podrien, mitjançant la seva elaboració o associació amb dades de tercers, permetre’n la identificació. Aquestes dades s’utilitzen amb l’exclusiva finalitat d’obtenir informació estadística anònima sobre l’ús del lloc web, així com també per controlar-ne el correcte funcionament tècnic i es cancel•len immediatament després de la seva elaboració.

Llei i jurisdicció aplicable
Les anteriors condicions es regiran per la normativa espanyola.

LES INSTAL.LACIONS DE PIERA, SL

C/ Sant Martí de Tous 37, local 2
08700 IGUALADA

C/ Piereta 15
08784 PIERA

93.803.06.90
647.50.49.60
www.instal.cat
www.inspi.es
admin@instal.cat
2023 Les instal·lacions de Piera
Tornada al contingut