Serveis - instal.cat - Les instal·lacions de Piera

INSTAL.CAT Les instal·lacions de Piera
Les instal·lacions de Piera
938030690
647504960
Aneu al Contingut
Productes i serveis
Climatització
Venda, reparació i instal·lació tota mena d'aparells d'aire condicionar i climatització.
Servei tècnic oficial.

Calefacció i gas
Venda, reparació i instal·lació de tota mena de calderes, de combustió, gas...
Servei tècnic oficial Viessman

Lampisteria i electricitat
Aixetes, banys i sanitaris.
Instal·lacions elèctriques, endolls, il·luminació...

Tractament de l'aigua
Serveis per piscines, spa i balnearis.
Sistemes per al tractament de l'aigua, depuradores, purificadores, descalcificadors...
Les instal·lacions de Piera
Treballem amb els principals fabricants i en som servei tècnic oficial, per tal d'oferir la millor qualitat
i la més amplia gamma de productes i solucions per als nostres clients.

Energies renovables
Reparació i instal·lació d'aerotèrmic i plaques solars.
Sistemes d'enllumenat públic.

Canonades
Tub PPR i PPH. Tub INOX.
Treballs de soldadura amb acer al carbó

Canals pluvials
Fabricació i instal·lació de canals pluvials


Cambres frigorífiques
Reparació i instal·lació de cambres frigorífiques.
Sistemes de ventilació i refrigeració.

Treballs en alçada
Preparats per dur a terme tasques en teulades, edificis o per a l'enllumenat públic.
Subministrament i/o instal·lació d'enllumenat de Nadal.


Serveis per al sector sanitari
Reparació i instal·lació de sales blanques.
Sistemes de ventilació i refrigeració.
instal.cat
Legionel·la
Anàlisis i control de la legionel·la.

Butlletins energètics
Creació de tota classe de butlletins energètics, tan elèctrics, de gas, d'aigua i de clima.
Purificació de l'aire
Subministrament i instal·lació d'aparells per purificació de l'aire.
Amiant
Retirada de tota mena de material amb amiant.
LES INSTAL.LACIONS DE PIERA, SL

C/ Sant Martí de Tous 37, local 2
08700 IGUALADA

C/ Piereta 15
08784 PIERA

93.803.06.90
647.50.49.60
www.instal.cat
www.inspi.es
admin@instal.cat
2023 Les instal·lacions de Piera
Tornada al contingut